De Friese Poort Alkmaar

Welkom


Enthousiaste buurtbewoners gezocht voor het opzetten en uitwerken van een Groen-in-de-Buurt project. Doel is om onze buurt groener te krijgen, stoeptegels eruit, groen erin, aanleggen van zgn. geveltuintjes en/of een uniforme uitstraling van bv groene aankleding/ombouw van de lelijke kliko's aan de voorzijde van de huizen. Aangezien er vanuit o.a. gemeente en diverse werkgroepen voldoende draagkracht lijkt te zijn en de gemeente Alkmaar dit ook (gedeeltelijk) financieel wil ondersteunen zijn we op zoek naar leden uit de buurt die een werkgroep willen helpen opzetten en hier samen ideeën en mogelijkheden op los te laten.

Ben je geïnteresseerd en wil je helpen of meer weten, stuur dan een mailtje naar bewoners@defriesepoortalkmaar.info


Dit jaar helaas géén rommelmarkt en straatfeest ...

Gezien de huidige maatregelen en voor ons ieders veiligheid hebben we besloten om dit jaar géén rommelmarkt en straatfeest te organiseren. Het doet ons pijn, maar gevoelsmatig kunnen we het niet rijmen met de situatie zoals deze nu is en wellicht voorlopig ook nog zal zijn. De anderhalve meter maatschappij past gewoonweg niet een druk bezochte straatrommelmarkt en ook het straatfeest zal gewoon geen feestje worden zoals we dat graag zien. Ook v.w.b. de organisatie zijn er nogal wat haken en ogen. 

 

Laten we onze krachten bundelen en uitkijken naar een misschien wel nog toffere 2021 editie!  We houden jullie op de hoogte. 


Welkom op onze buurtwebsite

Informatieve website met nieuws en wetenswaardigheden uit je eigen buurt, tevens portaal om je buren eens om hulp te vragen, je diensten aan te bieden of om gewoon eens in de historie van je wijkje te snuffelen.

Zo blijf je op de hoogte van evenementen in de buurt, maar ook van activiteiten in onze prachtige stad!

Wil je helpen met leuke teksten, weetjes of heb je gewoon een paar hele mooie foto's die je graag wilt delen? Neem dan snel contact op en stuur een mailtje!

Ook als je iets wilt vragen en/of wilt aanbieden kun je hier terecht!

 

Opstarten projectgroep DFP

We hebben ideeën om een klein groepje mensen te mobiliseren die willen meedenken hoe we de leefbaarheid in onze buurt nog meer kunnen optimaliseren. Denk aan b.v. de bestaande WhatsApp calamiteitenapp, maar dat kan ook gaan over het 'vergroenen' van de straat, ideeën aandragen hoe we de bomen-overlast kunnen aanpakken en ook de gewenste herinrichting van het speeltuintje in de straat. 

 

In principe is alles denkbaar, zolang het maar nuttig is voor de buurt.

De zogenaamde projectgroep willen we vanaf januari 2020 starten, hiervoor zijn we hard op zoek naar betrokken mensen die zich hier met een paar uurtjes per jaar hard voor willen maken. Kunnen we op jullie rekenen? Kijk hier voor meer informatie. 

Kijk ook eens naar deze pagina's!