Woensdag 8 juni: 3e editie BuitenSpeelDag Friese Poort

Voor de 3e editie BuitenSpeelDag De Friese Poort heeft de organisatie ook dit jaar weer een subsidie ontvangen voor de organisatie en speeltoestellen/spellen, ook hebben zij weer een aantal sponsors aangetrokken; De Vlaminck stelt voor iedereen softijs beschikbaar, AH Oudorp regelt kostenloos vers fruit, KPN winkel , Baknielectro en Rabobank Castricum hebben diverse goodies aangeboden voor in de goodiebags en Waardijk & de Nachtegaal sponsort de limonade en de chips. Heel mooi allemaal, waarvoor onze grote dank!

Wilt u ook graag iets aanbieden of zelf meehelpen op woensdag 8 juni meld je dan aan op nummer 41 of nummer 47
Email mag ook: defriesepoortalkmaar@gmail.com

Een stukje algemeen;

Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen.

De dag is een echte actiedag met spandoeken, folders, ouders en natuurlijk veel spelende kinderen op straat. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken.

De Nationale Buitenspeeldag vraagt op een speelse manier aandacht voor een kindvriendelijke inrichting van buurten en straten. De actie doet een beroep op buurtbewoners en voorbijgangers om hun verkeersgedrag onder de loep te nemen. De actiecomités nodigen vertegenwoordigers van de gemeente uit om bij de actie aanwezig te zijn. De gemeente kan zo op een directe manier in gesprek komen met kinderen en ouders uit een buurt of straat. De problemen die kinderen en ouders in hun buurt of straat ervaren, kunnen dan besproken worden en er kunnen oplossingen en ideeën aangedragen worden.

Uit voorgaande buitenspeeldagen blijkt dat het contact dat op deze wijze gelegd wordt tussen buurten en gemeente vaak leidt tot aanpassingen en verbeteringen, bijvoorbeeld snelheidsbeperkende maatregelen, veilige oversteekplaatsen of gewoon meer speelruimte.